Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Chłodnia kominowa w Jaworznie w konkursie Budowa Roku 2018

21 marca b.r. zespół sędziowski Polskiego Związku Techników i Inżynierów Budownictwa wizytował chłodnie kominową, będącą częścią bloku energetycznego 910MW. Uruchomienie całego bloku Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. planuje do końca b.r. Wyjątkowa konstrukcja, kształt hiperboloidy obrotowej i proporcje pozwalające porównać ją do skorupki jajka, zwróciły uwagę komisji konkursowej. Wizytacja tak wymagającego obiektu inżynierskiego była skutkiem zakwalifikowania chłodni kominowej do drugiego etapu konkursu „Budowa Roku”.

Konkurs organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy udziale Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, służy promocji obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

– Główny element konstrukcyjny – komin wywiewny chłodni jest powłoką cienkościenną o bardzo dużej średnicy (na dole wymiar osiowo 130 m) i wysokości (181,5 m) oraz niewielkiej grubości (na przewężeniu 22 cm). Taka konstrukcja na etapie prac projektowych wymagała zastosowania zarówno odpowiednich metod obliczeniowych, jak i materiałów konstrukcyjnych, a na etapie realizacji, doboru optymalnej technologii wznoszenia powłoki, w tym przypadku autorskiej metody firmy Uniserv S.A. – wyjaśnia Leszek Szczygieł – Dyrektor Rozwoju Grupy Uniserv.

Zadaniem komina wywiewnego chłodni jest wywoływanie ciągu powietrza niezbędnego do odpowiedniej wymiany ciepła w jej urządzeniach technologicznych. Chłodnia jest zintegrowana z układem odprowadzającym oczyszczone spaliny z kotła. Zastosowana technologia chłodzenia ma na celu maksymalne obniżenie oddziaływania na środowisko i uniknięcie konieczności budowy komina. Odpylone spaliny, oczyszczone w instalacjach odsiarczania i odazotowania są transportowane do chłodni specjalnym kanałem o średnicy niemal 9 m, wprowadzonym do chłodni na poziomie około 45 m. To rozwiązanie, dzięki wyższemu wyniesieniu spalin w stosunku do tradycyjnego komina, minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Ponadto chłodnia została wyposażona w tłumiki, dzięki którym
obiekt nie podniesie poziomu hałasu na granicy terenów chronionych wokół elektrowni.

Komisja konkursowa zwróciła uwagę, iż budowlę realizowano w terminie i zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania projektem budowlanym.

– Budowa i prace montażowe były prowadzone w systemie zmianowym 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu przez 13 miesięcy. Dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa pracy, w trakcie realizacji projektu, nie odnotowano wypadków przy pracy, ani żadnego incydentu środowiskowego. Ponadto Uniserv wzorowo poradził sobie z obiektywnymi trudnościami w postaci niestabilnego podłoża, które pojawiły się już na początku realizacji zadania inwestycyjnego – dodaje Dionizy Boryczko – Prezes Zarządu Grupy Uniserv.

W wyniku szczegółowych badań geologicznych zmieniono sposób posadowienia chłodni z bezpośredniego na pośredni poprzez zastosowanie palowania. Pod fundamentem pierścieniowym chłodni wykonano ponad 900 pali CFA o średnicy 600 mm dochodzących do głębokości nawet 25 m. W celu optymalizacji wymiarów pierścienia fundamentowego zdecydowano się na rozwiązanie, w którym pale nie są kotwione w fundamencie, a kończą się około 1 m poniżej dolnego poziomu fundamentu. Bezpośrednio nad palami zaprojektowano i wykonano poduszkę żwirowo-piaskową, na której posadowiono fundament. Takie rozwiązanie zapewniło równomierne osiadanie konstrukcji, co jest bardzo istotne w przypadku tak wymagającego obiektu jak chłodnia kominowa w Jaworznie.
Materiały: Biuro Prasowe Uniserv S.A.

grupa gości firmy Uniserv w środku silosu

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne