Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Lepsze powietrze i tańsza energia w polskich miastach i gminach

Lepsze powietrze i tańsza energia w Polskich miastach i gminach

50 proc. mniejsze zużycie węgla, 30 proc. redukcji CO2 oraz własna energia elektryczna – taki model dla  miejskiej elektrociepłowni proponuje Uniserv S.A. i Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. 

OZE – ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione

Znaczące ograniczenie emisji CO2 i pozostałych szkodliwych substancji będzie możliwe dzięki modernizacji miejskich zakładów ciepłowniczych. Energia ze słońca pozwoli na ograniczenie rocznego zużycia węgla nawet o 50 proc. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska gminy będą mogły starać się o dotacje już wiosną b.r. Proponowane rozwiązanie jest szansą na to, że mieszkańcy będą zdrowsi, a miasta bogatsze.

Rozbudowa systemów opartych na odnawialnych źródłach energii to konieczność w walce o czyste powietrze. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska poprawi jakość powietrza, którym oddychamy i przyniesie wymierne  korzyści ekonomiczne dla miast – podkreśla Dionizy Boryczko Prezes Zarządu Uniserv S.A.

Projekt: PEC Miasto Powiatowe – na czym polega?

Konsorcjum firm: Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. – polski producent kolektorów słonecznych sprzedawanych na całym świecie oraz UNISERV S.A. – znana z licznych realizacji dla energetyki, opracowało pionierski projekt modernizacji miejskich ciepłowni. Model oparty na zintegrowaniu istniejących kotłów węglowych z systemem solarnym i akumulatorem ciepła – multisystemem energetycznym, pozwoli na sezonowe i dobowe zarządzanie energią cieplną oraz własną produkcję energii elektrycznej.

Z wyliczeń autorów projektu wynika, że typowy miejski układ ciepłowniczy, dla miasta liczącego ok. 60 tys. mieszkańców, oparty jest na kotłowni węglowej, gdzie roczne zużycie węgla to ok 25-30 tys. ton; obsługa takiego układu wymaga dodatkowo ok. 2 GWh/rok energii elektrycznej, a roczna emisja CO2 do atmosfery wynosi ponad 50 tys. ton, do czego należy dodać również emisję takich szkodliwych substancji jak: SO2, NO2, CO oraz pyłów. 

Zmagazynują energię ze słońca

UNISERV i Ensol proponują rozbudowę układu o instalację do pozyskiwania energii z promieni słonecznych, opartą na  zwartej konstrukcji kolektorów słonecznych o dużej powierzchni, dedykowanych dla tego typu instalacji. Proponowane rozwiązanie gwarantuje dużą wydajność instalacji solarnej przy wysokich różnicach temperatur, występujących przez większą część roku.

Jak to działa?

Ciepło pozyskiwane z kolektorów słonecznych będzie przekazywane wodzie grzewczej, używanej w zakładzie ciepłowniczym. Układ kolektorów słonecznych połączony z sezonowym zasobnikiem ciepła będzie wykorzystywany w okresie letnim do bezpośredniego zasilania sieci cieplnej. W okresach o mniejszym nasłonecznieniu służyć będzie jako dolne źródło ciepła dla wysokotemperaturowych pomp ciepła, pracujących w układzie. Dodatkowo, w proponowanym modelu, układ produkcji ciepła wzbogacony zostanie o gazowe silniki kogeneracyjne, zapewniające jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej lub inne źródło ciepła np. biomasę.

W zależności od aktualnego stanu instalacji, produkowane ciepło trafi bezpośrednio do sieci ciepłowniczej lub gromadzone będzie w sezonowym magazynie ciepła. Prąd powstały w czasie pracy agregatów kogeneracyjnych może zasilać układ pomp ciepła lub być zużywany na potrzeby własne zakładu ciepłowniczego.

Istniejące w zakładzie ciepłowniczym kotły typu WR będą dalej używane w systemie ciepłowniczym, jednakże ich uruchamianie będzie się obywać dopiero przy wzroście zużycia energii, przekraczającym możliwości źródeł OZE i kogeneracji, i pracować będą głównie jako źródła szczytowe. 

Ekologicznie znaczy taniej

Pionierski system umożliwi pokrycie rocznego zapotrzebowania na ciepło dla modelowego miasta w ponad 50% z odnawialnych źródeł energii połączonych z kogeneracją.

– W wyniku zainstalowania nowych urządzeń, w proponowanym przez nas modelu, udział OZE i kogeneracji w ogólnym bilansie cieplnym układu przekracza 50%, ilość spalanego węgla zostanie zmniejszona o ponad 50%, zaś ilość emitowanego CO2 spadnie o ponad 30 %, a pozostałych zanieczyszczeń do atmosfery również o około 50%. Taka wydajność ekonomiczna i wartość proekologiczna modelu świadczy o dużym potencjale rozwojowym naszego modelu – ocenia Adrian Pason Wiceprezes Zarządu Ensol Sp. z o.o.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne