Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Pozytywny wynik audytu Uniserv S.A. w zakresie zgodności z normą PN ISO 45001:2018

Informujemy, iż Uniserv S.A. przeszedł pozytywnie audyt certyfikacyjny w zakresie zgodności z międzynarodową normą PN ISO 45001:2018 „Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Pozytywny wynik audytu dowodzi, iż bezpieczeństwo podczas realizacji procesów budowlanych pozostaje priorytetem dla zespołu Uniserv S.A., a firma z sukcesem realizuje cele określone w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Wysoka świadomość, przestrzeganie procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to zasługa regularnych szkoleń, wewnętrznych audytów BHP na budowach oraz edukacji pracowników w ramach prowadzonego przez firmę od dwóch lat programu „Zatrzymają niebezpieczną pracę” https://uniserv.pl/zatrzymaj/.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne