Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Uniserv wykona modernizację Zakładu Elektrowni Wodnych w Niedzicy

W ramach zawartej z końcem czerwca b.r. umowy Uniserv S.A. wykona na terenie ZEW w Niedzicy remont rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2 o mocy 46,375 MW każdy. Prace modernizacyjne rozpoczną się jesienią i zakończą z końcem b.r. Wartość kontraktu to ok 2 mln zł.

Budynek hydroelektrowni jest położony poniżej zapory Niedzica będącej najwyższą zaporą ziemną w Polsce. Koncepcja budowy zbiornika w okolicach Niedzicy powstała już w latach 20-tych ub. wieku, a o budowie zdecydowano po katastrofalnej powodzi na Podhalu w 1934, podczas której zalanych zostało ponad 20 tys. Gospodarstw. Budowę zbiorników, zapór oraz elektrowni zakończono jednak dopiero w 1997 r.

Oprócz produkcji taniej i ekologicznej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii największą korzyścią z zapory i elektrowni wodnej w Niedzicy jest ochrona leżących w dole Dunajca terenów, zagrożonych wcześniej powodziami. Położony w malowniczym otoczeniu, wśród pienińskich szlaków turystycznych, obiekt realizuje funkcję dydaktyczną. Elektrownia, w tym pomieszczenia technologiczne wraz z urządzeniami do produkcji prądu oraz zapora są udostępnione do zwiedzania.

Elektrownia szczytowo – pompowa

Zasoby Dunajca stanowią 20 proc zasobów górnej Wisły, a jego potencjał energetyczny należy do największych w Polsce. Elektrownia wykorzystuje wody Zbiornika Czorsztyńskiego które doprowadzane są dwoma wydrążonymi w skale sztolniami o średnicy 7 m. EW Niedzica jest elektrownią przepływową, szczytowo-pompową, co oznacza, że oddaje energię elektryczną do sieci w godzinach największego zapotrzebowania. Możliwości pompowe wykorzystuje się w godzinach nocnych, kiedy energia jest tania i jest jej dużo, wówczas woda pompowana jest z dolnego zbiornika do górnego, a następnego dnia jest wykorzystywana do napędzania turbin. Cechą elektrowni szczytowych jest bardzo krótki czas uruchomienia, który w przypadku EW Niedzica wynosi raptem 3-4 min.

 

Utrzymanie potencjału wytwórczego

W ramach planowanej modernizacji Uniserv S.A. wykona remont rurociągów i instalacji wody chłodzącej i technologicznej dwóch hydrozespołów Nr 1 i 2, z których każdy waży 250 ton i ma moc 46,375 MW. Firma znana z realizacji dla energetyki wykona kompletną wymianę orurowania włącznie z wymianą armatury i urządzeń zabudowanych na instalacji.

Wyzwaniem dla organizacji pracy i logistyki jest krótki czas realizacji zadania ograniczający do minimum przestój technologiczny w pracy turbozespołów, które będą wyłączane naprzemiennie. Dodatkowym utrudnieniem będą prace instalatorskie prowadzone w ciasnych komorach przy ograniczonym dostępie do wymienianych instalacji. Jako dostawca technologii dla przemysłu i energetyki myśląc o kierunkach rozwoju firmy upatrujemy ich w technologiach opartych na odnawialnych źródłach energii dlatego z entuzjazmem przystępujemy do realizacji zadania dla w elektrowni wodnej w Niedzicy – podsumowuje Dionizy Boryczko Prezes Zarządu Uniserv S.A.

Elektrownia Wodna w Niedzicy jest cenna jako odnawialne źródło wytwarzania energii. Modernizacja ma na celu zapewnienie niezawodności pracy, strategicznego dla działania elektrowni, układu chłodzenia turbogeneratorów. Przeprowadzony remont pozwoli utrzymać istniejący potencjał wytwórczy elektrowni oraz usprawnić jej dalszą eksploatację.

 

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne