Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Uniserv wyremontuje chłodnie wentylatorowe dla PKN ORLEN

Uniserv S.A. wykona odtworzenie i remont wypełnienia technologicznego chłodni wentylatorowych dla PKN ORLEN w Płocku. Rozpoczęte z końcem lipca prace zakończą się w grudniu br.

W ramach zawartej umowy ramowej Uniserv będzie wykonywał zlecone prace remontowe w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku przez najbliższych 5 lat. Uniserv S.A. regularnie modernizuje systemy chłodzenia wody w zakładach należących do koncernu.
PKN ORLEN wykorzystuje oczyszczone ścieki do produkcji wody gospodarczej i ppoż. Pobraną wodę wykorzystuje w układach chłodniczych co najmniej kilkukrotnie, dlatego tak istotna jest dbałość o możliwie najlepszą sprawność układów chłodzenia, które są poddawane regularnym remontom. To umożliwia PKN ORLEN prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej.

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne