Dla mediów

Bieżące komunikaty prasowe

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Grupy Uniserv-Piecbud

utworzone przez | cze 29, 2017

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu 19 czerwca 2017 r. prospekt emisyjny Grupy Uniserv-Piecbud. Publikacja prospektu odbyła się we wtorek 20 czerwca, obecnie budowana jest księga popytu. Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój działalności badawczo-rozwojowej co w efekcie powinno również przełożyć się na rozwój oferty i polepszyć pozycję konkurencyjną grupy: Emisja akcji i debiut na rynku głównym GPW to kolejny krok, który pozwoli przyśpieszyć tempo naszego rozwoju.

Sukces przeprowadzonej w kwietniu emisji obligacji utwierdza nas w przekonaniu, że rozwijamy się w dobrym kierunku i jesteśmy atrakcyjną propozycją dla inwestorów – mówi Artur Nizioł, przewodniczący Rady Nadzorczej i właściciel Uniserv-Piecbud.

Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej Grupy Uniserv-Piecbud jest Dom Maklerski BOŚ, a Doradcą Prawnym Spółki jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Silosy na tle błękitnego nieba

Copyright 2019 – Uniserv S.A. | Projekt: Fooz | Wdrożenie: Media Interaktywne